ผ ม ข อ สั ญ ญ า ณ เ น็ ต ais แ บ บ ไ ม่ ข ล า ด ห า ย


สวัสดี,
คุณถูกต้องตัวค้นหา Fastah 4G ไม่มีแผนที่ AIS 4G ในพื้นที่ที่คุณชี้ให้เห็น coverage ความครอบคลุมส่วนใหญ่ของเราอยู่ทางเหนือของแม่น้ำอย่างที่คุณเห็นในภาพที่แนบมา
เราขอให้คุณใช้โหมดฟองขณะเคลื่อนที่ไปรอบเมืองดังนั้นข้อมูลประสิทธิภาพ 4G ที่ไม่ระบุชื่อสามารถใช้เพื่อสร้างแผนที่ที่มันหายไปในภูมิภาคกรุงเทพ
ขอบคุณ
ซิด